Autismespectrumstoornissen

Kinderen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis kunnen voor een multidisciplinaire diagnostiek terecht bij het Referentie Centrum Autisme van het UZ Brussel dat samenwerkt met ZH Inkendaal.

De aanmeldingen voor het Referentie Centrum Autisme verlopen via de polikliniek van PAika.