Wetenschappelijk onderzoek

De dienst Radiologie is een van de grootste medische diensten binnen het UZ Brussel. We kijken met een steeds grote precisie in de mens zonder te snijden en het UZ Brussel wil zijn pioniersrol ook inzake medische beeldvorming verder blijven waarmaken. De dienst heeft de voorbije 20 jaar heel wat gepresteerd op het vlak van onderzoek en opleiding. Van de 110 radiologen die op de dienst Radiologie van het UZ Brussel werden opgeleid, zijn er 15 actief in grote buitenlandse centra.

Pioniersrol

In 1987 nam het UZ Brussel als een van de eerste instellingen ter wereld een digitaal beeldarchiveringsysteem in gebruik. Ook op het vlak van de digitale verslaggeving speelde het UZ Brussel een pioniersrol. Vandaag is de digitale, hoogtechnologische beeldvorming een feit. We krijgen een steeds preciezer beeld van allerlei aandoeningen in het lichaam en van hun impact op het lichaam.

Dé grote doelstelling van wetenschappers in de vorige eeuw was om zonder heelkundige ingrepen een glashelder beeld te krijgen van het lichaam. Die doelstelling is intussen bereikt. Toch heeft de radiologie ook vandaag nog zijn beperkingen. Er is een veelheid aan te analyseren beelden, bij CT-scans en klassieke foto’s worden nog steeds ongezonde X-stralen gebruikt, een MR-onderzoek kan meer dan 30 minuten duren, ... Omwille van deze beperkingen is het nog niet mogelijk om iedereen meteen te onderzoeken. Toch is de technologie in volle ontwikkeling en zullen na verloop van tijd ook deze barrières worden doorbroken.

Toekomstperspectief

In de toekomst zullen de scans ongetwijfeld veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Verder worden ook computers ontwikkeld die een massa beelden kunnen analyseren, om na enkele minuten de afwijkingen op een rijtje te zetten. De radiologen van de toekomst spelen een sleutelrol in de behandeling van de patiënt en hebben een vaste plaats in de pluri-disciplinaire artsenteams. Daarbij is ondersteuning door goed opgeleide en ervaren mensen van het grootste belang: gedreven secretariaatsmedewerkers en technisch personeel, bekwame verpleegkundigen en medische beeldvormers, fysici en informatici.

Hoogtechnologisch én menselijk

Alhoewel medische beeldvorming een zeer technisch gebeuren is, ziet de dienst Radiologie erop toe dat de mens altijd centraal blijft staan. Technologie is een middel, geen doel.