Residentiële ondersteuning

Nood aan meer ondersteuning? Tijdelijk elders verblijven

Opname PAAZ en EPSI

De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een open afdeling waar je vrijwillig 2-3 weken opgenomen wordt indien je acute psychiatrische moeilijkheden ervaart of een ontwenningsprogramma wil volgen na middelenmisbruik. Ook de Eenheid voor Psychiatrische Interventies (EPSI) biedt kortdurende residentiële zorg.

Klik hier voor meer informatie over de PAAZ van het UZ Brussel.

Andere residentiële plaatsen in de regio

Er zijn verschillende instellingen die residentiële hulp aanbieden. Deze trajecten duren vaak langer (aantal maanden) en starten meestal op na een kortdurend fysisch herstel (ambulant of via PAAZ/EPSI). De focus ligt hier op het mentale herstel en het installeren van een leven zonder alcohol.