Opnamemogelijkheden

Een opname op de verpleegeenheid Psychiatrie (A220) kan via:

  • De dienst Spoedgevallen
  • Een andere verpleegeenheid van het ziekenhuis
  • Een consultatie in het ziekenhuis of de polikliniek in Dilbeek
  • Een verwijzing via een huisarts of een psychiater of een andere zorgverlener
  • Mobiel Crisisteam Pharos

Opname op de PAAZ-afdeling

De PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) is een open afdeling voor patiënten met acute psychische of psychiatrische problemen. De patiënt wordt opgenomen op vrijwillige basis.

De dienst Psychiatrie biedt psychiatrische ondersteuning aan op een gespecialiseerde en geïndividualiseerde manier bij mensen met een angst-of stemmingsstoornis, een acute psychotische decompensatie, psychosomatische klachten of levensloopmoeilijkheden. Het is ook mogelijk om een ontwenningsprogramma te volgen voor personen met middelenmisbruik.

Na een kennismakingsperiode en een diagnostische oppuntstelling wordt samen met de patiënt besproken welke stappen aangewezen zijn tot het verder zetten van het zorgtraject. Vaak kan dit ambulant. Soms volstaat een korte crisisinterventie niet en kan geadviseerd worden tot een opname in een dagcentrum of een gespecialiseerde behandelafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. De dienst psychiatrie werkt nauw samen met de andere afdelingen van het ziekenhuis, met psychiatrische ziekenhuizen in de regio en met centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Een opname op de PAAZ duurt gemiddeld twee weken.

  • Hoofdverpleegkundige: Anne-Marie Moens
  • Adjunct-hoofdverpleegkundige: Berlinda Antoon en Johanna (Rian) Biesemans

Psychologische ondersteuning tijdens opname

In samenspraak met het team kan er tijdens de opname een begeleiding door de psycholoog worden opgestart. Deze begeleiding kan individueel of in de vorm van informatieve groepsessies gebeuren. Individuele sessies zijn gericht op ondersteuning, probleemverkenning, versterken van vaardigheden en/of doorverwijzing na opname. Op vraag van de behandelend psychiater kan er ook een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd tijdens de opname.