Twee soorten raadpleging

De raadpleging algemene psychiatrie

Deze raadpleging biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen. U wordt binnen de raadpleging opgevolgd of doorverwezen naar gespecialiseerde raadplegingen.

Indien nodig zoekt de dienst Psychiatrie samen met de verwijzende arts naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische zorg binnen of buiten het UZ Brussel.

Bij de eerste raadpleging brengt u zeker een verwijsbrief van een huisarts of zorgverlener mee.

Vrije afspraak

Elke vrijdagochtend kan u zonder afspraak een psychiater raadplegen. U meldt zich aan tussen 8 en 10 uur aan de afsprakenbalie. De raadplegingen starten om 10 uur in volgorde van aanmelding. Opgelet, u heeft een verwijsbrief van een huisarts nodig.