Twee soorten raadpleging

De raadpleging algemene psychiatrie

Deze raadpleging biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen. Afhankelijk van de hulpvraag zal, samen met u en de verwijzende arts, naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische begeleiding worden gezocht en zal u worden verwezen, binnen of buiten het ziekenhuis, voor het verderzetten van uw zorgpad.

Bij de eerste raadpleging brengt u zeker een verwijsbrief van een huisarts of zorgverlener mee.

Spoedraadpleging

De spoedraadpleging Psychiatrie voor nieuwe patiënten  is elke vrijdag is beschikbaar op afspraak. Bij noodzaak voor een dringend psychiatrisch consult kan uw huisarts via de Groene Lijn, exclusief voor huisartsen, een afspraak voor u maken.

Een verwijsbrief met reden voor het spoedadvies is noodzakelijk.