Secretariaat

  • Jennifer Mens, dienstsecretariaat
  • Nina Vanden Driessche, academisch secretariaat

Logistieke ondersteuning

  • Kigeme Prisca