Expertise

De dienst Psychiatrie van het UZ Brussel bestaat uit vier onderdelen:

 • Psychiatrische polikliniek
 • Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ)
 • Consultatieve of liaisonpsychiatrie
 • Psychiatrische urgentiedienst

Ziektebeelden

 • Aanpassingsstoornissen

Emotionele en/of gedragsproblemen veroorzaakt door een grote verandering of een ingrijpende gebeurtenis.

 • Stemmingsstoornissen

Depressie, bipolaire stoornis, langdurige somberheid, sterk wisselende stemmingen, opvallend vrolijk en druk gedrag.

 • Afhankelijkheid van middelen

Alcohol en andere drugs.

 • Angst- en paniekklachten

Klachten door spanning of onzekerheid, vaak aansluitend op een lichamelijke ziekte.

 • Persoonlijkheidsstoornissen

Problemen die ontstaan in relaties op het werk en privé door het steeds weer in dezelfde valkuilen en patronen terecht komen.

 • Somatoforme stoornissen

Onbegrepen lichamelijke klachten. Overmatige alertheid op lichamelijke sensaties met vaak angst tot gevolg. Overmatige angst voor een lichamelijke aandoening.

 • Stressstoornissen

Klachten door traumatische ervaringen.

 • Psychotische stoornissen

Bijvoorbeeld schizofrenie.

 • Ontwikkelingsstoornissen

  Autismespectrumstoornis en ADHD.