Begeleiding voor patiënten van, naar en in het UZ Brussel

Hebt u moeilijkheden om u te verplaatsen naar het ziekenhuis met de wagen of het openbaar vervoer? Heeft u geen hulp van familie of vrienden? Dan kan een begeleiding naar uw afspraak een grote hulp zijn.

In het ziekenhuis is het niet altijd eenvoudig om de juiste weg te vinden, of om tijdig van de ene afspraak naar de andere te geraken. Tegen een beperkte vergoeding helpt een begeleider u doorheen de dag bij het vinden van de juiste dienst en de verplaatsing naar de verschillende consultaties of onderzoeken.

Onze partners zijn: 

Meerdere organisaties kunnen instaan voor niet-dringend ziekenvervoer van en naar het UZ Brussel. Met vragen over het regelen van niet dringend vervoer kan u terecht bij uw ziekenfonds. Onze sociaal werkers helpen u hierbij graag verder. U kan hen contacteren via 02 477 88 01.