Begeleiding voor patiënten van en naar het UZ Brussel

Patiënten die moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen met de wagen of het openbaar vervoer naar hun consultatie of onderzoek in het UZ Brussel kunnen hiervoor begeleiding aanvragen tegen een beperkte vergoeding. Bij niet-dringend vervoer kunnen patiënten nu terecht bij meerdere organisaties om van en naar het UZ Brussel vervoerd te worden:

Daarnaast is in het UZ Brussel niet altijd eenvoudig om de juiste weg te vinden, of om tijdig van de ene afspraak naar de andere te geraken. De begeleider kan hierbij de patiënt doorheen de dag helpen bij het vinden van de juiste dienst en de verplaatsing naar de verschillende consultaties of onderzoeken.