UZ Brussel verdrievoudigt het aantal behandelbedden voor kinderen en jongeren met eetstoornissen

UZ Brussel verdrievoudigt het aantal behandelbedden voor kinderen en jongeren met eetstoornissen

16 februari 2021

Door de coronamaatregelen stelt het UZ Brussel een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren met zware anorexia nervosa. Het huidige opnameaanbod binnen Vlaanderen en Brussel is momenteel echter ontoereikend waardoor lange wachtlijsten ontstaan voor kinderen en jongeren tussen 10 en 15. Het UZ Brussel breidt daarom het aantal behandelbedden uit van 3 naar 9. Patiënten krijgen er een intensieve en multidisciplinaire behandeling, met oog voor de verschillende facetten van de eetstoornis en in nauwe interactie met hun directe omgeving.

Meer info over de Eetklinkiek van het UZ Brussel

Ursula Van den Eede, coördinator Eetkliniek UZ Brussel: “Het is van groot belang dat de diagnose van een eetstoornis zo snel mogelijk wordt gesteld en dat behandeling meteen kan worden opgestart door een multidisciplinair team met expertise in deze problematiek. De impact van ondergewicht bij kinderen en jongeren is groot, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk. Ernstig ondergewicht bij deze doelgroep geeft immers aanleiding tot uitstel of achteruitgang van pubertaire ontwikkeling en leidt tot groeistop. Een beperkte inname van calorieën kan leiden tot verminderde werking van een aantal organen, verlagen van het metabolisme, vertragen van hartritme, verlagen van de bloeddruk, vertragen van de darmwerking met constipatie en verminderde beenmergfunctie met risico op bloedarmoede, verminderde weerstand en verhoogde bloedingsneiging.”

Unieke multidisciplinaire aanpak ingebed in pediatrieafdeling

De opgenomen kinderen en jongeren krijgen een behandeling op maat. Daarbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op de noden van het kind of de jongere en het gezin. Het is uniek dat dit gebeurt binnen het kader van een pediatrieafdeling. Het multidisciplinair team bestaat uit onder meer een pediater, kinderpsychiater, psycholoog, endocrinoloog, diëtist, psychomotore therapeute, medewerkers van de Appeltuin en Villa Samson. Elk aspect van de eetstoornis wordt aangepakt. Dat gebeurt onder meer via eetbegeleiding, continuïteit binnen de zorg (van residentieel naar ambulant en omgekeerd), een combinatie van individuele en groepstherapie, een volledig dagprogramma met uiteenlopende activiteiten voor elke patiënt en een ziekenhuisschool in de Appeltuin. De omgeving is nauw betrokken via regelmatige gezinsgesprekken. Thuismomenten worden bijvoorbeeld ook voorbereid via live oefenmomenten waarbij ouders en kinderen en jongeren samen koken.

Het UZ Brussel hanteert het stepped-care model, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan ambulante zorg om het kind of de jongere niet weg te halen uit de dagelijkse context. Indien dat niet volstaat, wordt geschakeld naar residentiële hulpverlening waarbij dezelfde zorgverleners de patiënt blijven volgen met een intensievere omkadering op de afdeling pediatrie. Als de situatie uiterst ernstig is of er sprake is van een combinatie van kinderpsychiatrische stoornissen, wordt geopteerd voor een opname op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meer info over de Eetklinkiek van het UZ Brussel

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.