Dagopname

Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op uw vrije keuze van arts.

Persoonlijk aandeel van de patiënt per dag

Bij een daghospitalisatie is er geen persoonlijke bijdrage (ook remgeld genoemd) van de patiënt in de verblijfskosten.

Kamersupplement

Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen. Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, dan wordt er een kamersupplement aangerekend.

Het kamersupplement voor een dagopname in het UZ Brussel bedraagt € 75.

Ereloonsupplementen

Indien u kiest voor opname in een eenpersoonskamer (en bij opname ook effectief een eenpersoonskamer toegewezen krijgt), dan kunnen de ziekenhuisartsen bovenop het wettelijk tarief honorariumsupplementen aanrekenen. Dit kan in het UZ Brussel aan maximum 175% boven dit wettelijk vastgelegd tarief. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.

Indien u tijdens de dagopname verblijft in een gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen.