Gewone opname

Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op uw vrije keuze van arts.

Ligdagprijs

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost € 968,80 per verblijfsdag. 80% van de ligdagprijs wordt door uw ziekenfonds op forfaitaire wijze betaald aan het ziekenhuis. Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen.

Persoonlijk aandeel van de patiënt per dag

Ongeacht de kamerkeuze, betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel (ook wel remgeld genoemd).

Gemeenschappelijke kamer

  Dag 1 Vanaf dag 2
Verplichte verzekering € 77,35 € 20,04
Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen (W.I.G.W) € 9,50 € 7,52
Kind € 64,83 € 7,52

Eenpersoonskamer

  Dag 1 Vanaf dag 2
Verplichte verzekering € 224,35 € 177,04
Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen (W.I.G.W) € 166,50 € 164,52
Kind € 221,83 € 164,52

Kamersupplement per dag

Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen. Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, dan wordt er een kamersupplement aangerekend.

Het kamersupplement voor een meerdaagse opname in het UZ Brussel bedraagt € 157.

Ereloonsupplementen

Indien u kiest voor opname in een eenpersoonskamer (en bij opname ook effectief een eenpersoonskamer toegewezen krijgt), dan kunnen de ziekenhuisartsen bovenop het wettelijk tarief honorariumsupplementen aanrekenen. Dit kan in het UZ Brussel aan maximum 175% boven dit wettelijk vastgelegd tarief. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien. Niet van toepassing op de diensten plastische heelkunde/MKA/oogheelkunde en externe verloskundigen. In dergelijke gevallen wordt het ereloon van maximaal 300% vooraf via informed consent aan de patiënt medegedeeld.

Indien u tijdens een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen.