Terugbetaling

Het grootste deel van de kosten van uw opname wordt door het ziekenfonds betaald. Hebt u daarnaast nog een hospitalisatieverzekering, dan kan uw verzekeraar bijkomend tussenkomen in de kosten van uw opname.  

Opgelet, bepaalde ingrepen (o.a. om zuiver esthetische redenen) worden niet terugbetaald. U betaalt dan zelf alle kosten van uw opname. 

U bent aangesloten bij een ziekenfonds 

Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekteverzekering van uw mutualiteit of ziekenfonds komt automatisch tegemoet in een deel van de kosten. Sommige personen hebben onder meer op basis van hun inkomen en/of gezinssituatie recht op een verhoogde tegemoetkoming of voorkeurstarief. U kan bij uw ziekenfonds navragen of u hierop recht hebt. 
Op uw ziekenhuisfactuur staat duidelijk aangegeven welke kosten aangerekend worden aan het ziekenfonds en welke kosten u zelf nog moet betalen

Indien u niet bent aangesloten en dus geen ziekteverzekering heeft, betaalt u zelf alle kosten van uw opname. Het is dus van het grootste belang dat uw verplichte ziekteverzekering in orde is. 

U hebt een bijkomende hospitalisatieverzekering 

Wat moet u doen? 

 • Breng uw verzekeringsmaatschappij vóór uw opname op de hoogte. 
 • Informeer u eventueel vooraf bij uw verzekeraar welke kosten terugbetaald worden. U kan dit ook nalezen in uw polis. 
 • Bezorg uw verzekeraar de nodige bewijzen om de terugbetaling in orde te brengen. 

Het UZ Brussel werkt rechtstreeks samen met enkele verzekeraars. Indien u verzekerd bent bij een van onderstaande maatschappijen wordt uw factuur rechtstreeks overgemaakt aan uw verzekeraar: 

 • DKV 
 • Medi-assistance:  
  • AG Insurance 
  • AXA IPA Insurance 
 • Assurcard:  
  • Allianz 
  • Alan
  • KBC Verzekeringen 
  • Ethias
  • Fidea nv 
  • MedExel 
  • Medi-Link 
  • Belfius Insurance 
  • HealthCare4U 

Uw verzekeraar stuurt u eventueel nog een factuur voor kosten die niet gedekt worden door uw polis. 

Bijzonder statuut 

Indien u ondersteund wordt door het OCMW, moet u de ten laste name van uw medische kosten in het UZ Brussel laten ondertekenen door uw maatschappelijk werker. Dat document bezorgt u vervolgens bij inschrijving aan de balie. Het UZ Brussel regelt dan de betaling met het OCMW.  

Het UZ Brussel werkt rechtstreeks samen met het OCMW van Jette, Sint-Joost-ten-Node en Evere. In dat geval moet u geen bewijs van ten laste name voorleggen en moet u alleen uw medische kaart meebrengen.  

Meer info 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over eventuele financiële tussenkomst, neem contact op met de sociale dienst: