Farmaceutische zorg

Ziekenhuisapothekers zijn samen met andere zorgverstrekkers verantwoordelijk voor een goed en veilig gebruik van de geneesmiddelen:

  • Zij helpen mee bij het selecteren en aankopen van de meest veilige en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde werkzame geneesmiddelen voor gebruik in het ziekenhuis.
  • Medicatie en medische hulpmiddelen worden altijd afgeleverd aan de zorgverleners met de nodige instructies en voorzorgsmaatregelen. Dit gebeurt zowel via het logistieke circuit als via het elektronische voorschrijfsysteem.
  • Dagelijks worden de medicatievoorschriften in het ziekenhuis door een ziekenhuisapotheker nagekeken op correctheid en geschiktheid. Om resistentie van bacteriën te voorkomen, houden zij ook nauw toezicht op het gebruik van antibiotica.
  • Op een aantal verpleegeenheden, zoals op de afdeling Geriatrie, zijn ziekenhuisapothekers ook aanwezig tot bij het bed van de patiënt.

Klinische farmacie

Wanneer klinische apothekers klinisch-farmaceutische interventies doen of adviezen geven aan andere zorgverleners om geneesmiddelgerelateerde problemen op te lossen, is het belangrijk om deze acties uniform te registeren met het oog op onder andere onderzoek en rapportering. Daarom werd in 2019 werd daarom Be-CLIPSS (Belgian CLInical Pharmacy regiStration System) ontwikkeld. Dit systeem kan gebruikt worden om geneesmiddelgerelateerde problemen, geïdentificeerd tijdens een klinisch-farmaceutische activiteit in het ziekenhuis, samen met de bijhorende interventies of adviezen uniform te registreren en te classificeren. Be-CLIPSS werd gevalideerd door de ziekenhuisapotheek van het UZ Brussel in samenwerking met verschillende Belgische ziekenhuisapothekers.

Zorgverleners die graag meer inlichtingen over dit project wensen, kunnen contact opnemen met klinischefarmacie@uzbrussel.be


To uniformly register clinical-pharmaceutical activities, the pharmacy team of UZ Brussel recently developed the Be-CLIPSS (Belgian CLInical Pharmacy regiStration System) tool which can be downloaded here. French and English version available upon request. If you have any questions, please contact klinischefarmacie@uzbrussel.be.