Zorgcontinuïteit verbeteren via Medische Farmaceutisch Overleg (MFO)

Met het oog op een betere zorgkwaliteit startte het UZ Brussel in 2017 met het Medisch Farmaceutisch Overleg voor artsen-specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisapothekers in het ziekenhuis en huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen buiten het ziekenhuis. 

Zorgverstrekkers van de eerste en tweede lijn werken daarbij samen aan richtlijnen en afspraken voor correct medicatiegebruik om de zorgcontinuïteit thuis en in het ziekenhuis te verbeteren. 

Daarbij wordt vooral aandacht besteedt aan de uitwisseling van informatie over het medicatiegebruik bij een opname en bij het verlaten van het ziekenhuis. Het gebruik van de thuismedicatiezak speelt daar ook een belangrijke rol in.