Cardiologische check-ups

  • Cardiologische check-up: familie- of sportgerelateerd

    Personen met hartziekten in de familie of die advies willen over veilig en gezond sporten, kunnen voor een cardiologische check-up terecht bij de dienst Cardiologie. Een preventief sportmedisch onderzoek op vraag van een derde (sportclub, bond of andere instelling) wordt uitgesloten van de ziekteverzekering en wordt volledig aan de patiënt aangerekend.
  • Familiaal, cardiologisch nazicht

    Sommige hartaandoeningen kunnen erfelijk zijn en in dergelijke gevallen kan een familiaal nazicht plaatsvinden indien bij eerstegraadsverwanten op jonge leeftijd (mannen jonger dan 65 jaar - vrouwen jonger dan 55 jaar) afwijkingen werden vastgesteld: plotse dood, hartinfarct, aortapathologie, erfelijke hypercholesterolemie, hypertrofische cardiomyopathie, Brugada-syndroom, …
  • Cardiologisch nazicht op vraag van een verzekeringmaatschappij, werkgever, …

    In het kader van bijvoorbeeld een schuldsaldo- of groepsverzekering kan de verzekeraar een cardiologische oppuntstelling met verslag vragen alvorens het dossier van de betrokken persoon goed te keuren. Dit kan in sommige gevallen ook noodzakelijk zijn voor het verkrijgen of verlengen van rijgeschiktheid. Een raadpleging of onderzoek op vraag van de werkgever wordt volledig aan de werkgever aangerekend, indien hier vooraf een akkoord over werd gesloten.