Hartrevalidatie

De afdeling hartrevalidatie helpt patiënten bij het veranderen van hun levensstijl na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie. Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de hartproblemen te wijten is aan factoren waaraan de patiënt zelf iets kan doen. Het ondersteunen van patiënten aan de hand van medicatie en levensstijlaanpassing vermindert duidelijk het risico op herval en verhoogt de levensverwachting.

Multidisciplinair team

Als erkend hartrevalidatiecentrum begeleidt de dienst Cardiologie met een multidisciplinair team zowel eigen patiënten als patiënten die doorverwezen zijn vanuit andere ziekenhuizen.

De revalidatiecardiologen coördineren de hartrevalidatie en werken nauw samen met:

  • Kinesisten
  • Een klinisch psycholoog
  • Een sociaal-assistent
  • Een diëtist

Individueel revalidatieplan

Na een kennismakingsgesprek met de verschillende teamleden wordt per patiënt een individueel revalidatieplan opgesteld. Hierbij worden een aantal doelstellingen vooropgesteld:

  • Informatie bieden over de hartkwaal en de hieraan verbonden risicofactoren, alsook uitleg geven over het nut van de toegediende medicatie (die zo nodig wordt aangepast).
  • De lichamelijke conditie van de patiënt verbeteren en hem of haar begeleiding bieden bij het hernemen van de dagelijkse activiteiten. Aan de hand van de resultaten van een ergospirometrie wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld.
  • De patiënt informeren over gezonde voeding en eventuele specifieke dieetvereisten.
  • Psychologische begeleiding bieden voor stressmanagement (zowel stress ontstaan door de hartaandoening zelf, als de zogenaamde achtergrondstress die samenhangt met de levensomstandigheden van de patiënt).
  • Rookstopbegeleiding door een psycholoog, die als tabakoloog is erkend.

Brochures hartrevalidatie