Hartfalenkliniek

Door de veroudering van de bevolking stijgt het aantal patiënten met hartfalen aanzienlijk. Wanneer de levensverwachting en -kwaliteit van deze patiënten vermindert, gaat dit gepaard met frequente hospitalisaties die kunnen leiden tot een hoge maatschappelijke kost.

Het doel van de Hartfalenkliniek is dan ook om:

  • De patiënt en zijn naasten zo goed mogelijk in te lichten over de verschillende aspecten van zijn ziekte (symptomen, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling).
  • De patiënt in samenwerking met de huisarts te begeleiden om veelvuldige ziekenhuisopnames te vermijden.

Therapietrouw en symptoomherkenning

De aandacht gaat vooral naar:

  • Het verbeteren van de therapietrouw (bv. correcte inname van de medicatie)
  • Vroegtijdige symptoomherkenning
  • Correct leren reageren bij bepaalde symptomen (bv. kortademigheid, of gezwollen voeten)

Behandeling op maat

De cardiologen coördineren de opvang van de patiënten met hartfalen en werken hiervoor nauw samen met een hartfalenverpleegkundige.

In nauwe samenwerking met de huisarts wordt er gewerkt aan een optimale behandeling die individueel zal worden aangepast aan de noden van elke patiënt. De begeleiding gebeurt voornamelijk door de hartfalenverpleegkundige. De patiënt wordt regelmatig op consultatie teruggezien.

Wanneer de medicamenteuze behandeling van hartfalen onvoldoende resultaten biedt, kunnen bij sterk symptomatische patiënten meer geavanceerde behandelingsmogelijkheden besproken worden:

  • Resynchronisatie via een driekamerpacemaker
  • Niervervangende therapie
  • Harttransplantatie
  • ...

De optimale samenwerking tussen de verschillende specialisten en subdisciplines maken het mogelijk de behandeling aan te passen aan de behoefte van de patiënt.

Meer informatie?

Alle nuttige informatie rond behandeling van patiënten met hartfalen vindt u op de website van de Belgische Werkgroep HartFalen (BWGHF): www.hartfalen.be