Factuur betalen

U ontvangt uw factuur ongeveer twee maanden na uw ziekenhuisopname.

Aanvullende factureringen mogelijk

De facturen van het UZ Brussel worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot heden niet in rekening werden gebracht. 

Aanvullende factureringen zijn mogelijk voor gegevens die nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste factuur. Voorbeelden hiervan zijn: bijkomende onderzoeken zoals labotesten, medische beeldvorming of ontvangen geneesmiddelen.

Betaling binnen 20 dagen na ontvangst

De betaling moet gebeuren binnen de 20 dagen na ontvangst. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via het overschrijvingsformulier toegevoegd aan uw factuur
  • Via de app POM op uw smartphone 

Administratiekost bij betalingsherinnering

Als de betalingstermijn van 20 dagen overschreden wordt, ontvangt u een betalingsherinnering. Daarbij wordt een schadebeding aangerekend:

  • Bij een eerste aanmaning is een administratiekost van 12,50 euro verschuldigd.
  • Bij niet-betaling wordt het dossier overgedragen aan ons incassobureau waarna een tweede en laatste aanmaning volgt waarop een forfaitair schadebeding van 40 euro aangerekend wordt.

Vragen?

U kunt de Facturatiedienst altijd contacteren met vragen over de inhoud of de betaling van uw factuur.