Morele, sociale en psychologische bijstand

Morele en godsdienstige begeleiding

Via de verpleegkundigen op de afdeling kunt u het bezoek vragen van een moreel consulent of van een vertegenwoordiger van één van de zeven erkende erediensten in België of het boeddhisme. 

Sociale begeleiding

Naast de verpleegkundigen van de afdeling, kan u ook een beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding. De sociaal verpleegkundigen begeleiden u bij alle aspecten van de ziekenhuisopname van uw kind.

U kan een sociaal verpleegkundige contacteren via de verpleegkundigen van de afdeling of rechtstreeks op telefoonnummer 02 477 88 01 (route 891).

Psychologische bijstand, interculturele bemiddeling of tolk

U kan ook psychologische bijstand vragen, een tussenkomst van een interculturele bemiddelaar of een tolk. Vraag daarover meer informatie aan de verpleegkundigen.