Richtlijnen naar aanleiding van het coronavirus

In het kader van de Coronavirus worden alle niet- noodzakelijke en niet-dringende ingrepen en behandelingen uitgesteld. Patiënten die al een afspraak hebben worden gecontacteerd om hen te laten weten of de afspraak is uitgesteld of niet. Om organisatorische redenen is het aangewezen niet zelf te telefoneren naar het ziekenhuis. Het UZ Brussel vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Noodzakelijke en dringende zorg gaat door!

Het is belangrijk te onderstrepen dat patiënten die noodzakelijke of dringende zorg nodig hebben nog steeds in het UZ Brussel terecht kunnen. De vrees voor het coronavirus lijkt sommige patiënten - zowel in de volwassenzorg als de pediatrie - tegen te houden om ook voor noodzakelijke zorg naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van alle mogelijke zorgvuldigheidsregels.

Wie twijfelt of zorg al dan niet noodzakelijk is, wordt aangeraden daarover te overleggen met de huisarts. De huisarts kan dan contact opnemen met het ziekenhuis. 


Contacteer ons

Algemene contactgegevens

Universitair Ziekenhuis Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Jette

Algemeen telefoonnummer: 02 477 41 11
Algemeen e-mailadres: info@uzbrussel.be

Andere nuttige telefoonnummers: