Als u niet aangesloten bent bij een Belgische ziekteverzekering, is er geen financiële tussenkomst van het ziekenfonds.


Indicatief aantal verpleegdagen: daghospitalisatie

Nomenclatuurcode: 260794 K 75

Datum prijsindicatie: 1 januari 2023
 

 

 

Daghospitalisatie

Verblijfskosten 

 

 € 965

Kamersupplement 

 

 € 0

Honoraria 

 

 € 377

Supplement honoraria 

 

 € 0

Apotheek

 

 € 31

Diverse kosten 

 

 € 0

Geraamd TOTAAL aandeel patiënt 

 

 € 1.373


Wat betekenen bovenstaande termen?De prijs die u hier terugvindt, is een inschatting en kan hoger of lager zijn op uw uiteindelijke factuur.

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, dan neemt u best vooraf inlichtingen bij uw verzekeraar over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep of procedure.

De uiteindelijke kostprijs kan veranderen als er wijzigingen zijn van:

  • De nomenclatuur (de gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering volledig of gedeeltelijk vergoedt)
  • Geneesmiddelen
  • Medisch materiaal

Als er complicaties zijn, kan dit een impact hebben op de kostprijs. Complicaties kunnen immers zorgen voor bijkomende verpleegdagen en/of bijkomende medisch-verpleegkundige (be)handelingen.

Volgende kosten zijn daarenboven nooit inbegrepen in een ingeschatte kostprijs:

  • Telefonie
  • Overnachten bij uw kind (rooming-in)
  • Parkingkosten

Een kostprijsindicatie kan dus nog afwijken van het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur en is dus niet bindend.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Contacteer dan de Facturatiedienst.

*Geef voor meer informatie deze code in op de website van het RIZIV.