Hoe uw factuur lezen?

De ziekenhuisfactuur voor een hospitalisatie moet volgens een vast stramien worden opgemaakt. 

Eerste pagina

De eerste pagina geeft een globaal overzicht van de ziekenhuiskosten. De kosten die u aangerekend worden, zijn opgedeeld in acht rubrieken. Enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn, worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op uw factuur.  

 1. Verblijfskosten  
  Kosten voor uw verblijf zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. U betaalt slechts een klein persoonlijk aandeel in de ligdagprijs. Maar als u een eenpersoonskamer koos, wordt ook nog een kamersupplement aangerekend. 
   
 2. Forfaitaire kosten
  Per opname mag het ziekenhuis een deel van de kosten aanrekenen met een vast bedrag. 
   
 3. Apotheek 
  Kosten aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen. 
   
 4. Honoraria 
  De honoraria voor artsen en andere zorgverleners waarvoor u een persoonlijk aandeel of supplement moet betalen. Het supplement mag enkel worden aangerekend als u een eenpersoonskamer koos. 
   
 5. Andere leveringen 
  Kosten voor onder meer bloedproducten en gipsmaterialen.
   
 6. Ziekenvervoer 
  Kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis. 
   
 7. Diverse kosten 
  Niet-medische kosten zoals bijkomend kamercomfort en dergelijke.
   
 8. BTW
  Btw voor esthetische (plastische) verstrekkingen zoals een borstvergroting. 

  Sinds 1 januari 2022 zijn de btw-regels voor ziekenhuizen uitgebreid. Er zijn daardoor meer prestaties en activiteiten in het ziekenhuis waarop UZ Brussel BTW moet heffen. Het betreft niet-therapeutische activiteiten die worden verleend waaronder comfortkosten aan € 5,00 per dag.

 

U ziet:

 • Het te betalen bedrag.
 • Het voorschot dat u betaalde. Dit bedrag wordt afgetrokken van het totaal bedrag dat u moet betalen. 
 • Het bedrag dat het ziekenhuis rechtstreeks aan uw ziekenfonds aanrekent.

Tweede pagina

Op de tweede pagina vindt u de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn.

De kosten worden ingedeeld in drie kolommen:

 1. Kolom ‘Ten laste van het ziekenfonds’  
  De bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend.
   
 2. Kolom ‘Ten laste van de patiënt’ 
  Het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen.
   
 3. Kolom ‘Supplementen’ 
  De supplementen die worden aangerekend als u koos voor een eenpersoonskamer. U kan ze vermijden door te kiezen voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.