Tarieven

De prijs van een raadpleging is afhankelijk van de dienst en van de kwalificaties van de arts. Jaarlijks worden voor deze honoraria tarieven vastgelegd in een 'conventie' op basis waarvan de tussenkomst van het ziekenfonds is bepaald. Elke arts beslist zelf of hij/zij al dan niet tot deze conventie toetreedt. 

Er zijn drie mogelijke situaties

1. Geconventioneerd arts

Deze arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen volledig. Hij rekent de officiële tarieven aan en mag geen ereloonsupplementen vragen (tenzij de patiënt andere eisen stelt en bijvoorbeeld een eenpersoonskamer kiest).

2. Gedeeltelijk geconventioneerd arts

Een arts kan de conventie ook slechts gedeeltelijk aanvaarden, hij respecteert de afgesproken maximumtarieven dan enkel op bepaalde dagen en uren. Deze uren en dagen hangen uit in de wachtzaal van uw arts.

3. Niet-geconventioneerd arts

Een niet-geconventioneerde arts aanvaardt de conventie niet. Dit betekent dat hij zelf de tarieven bepaalt.

Status van uw arts

U kunt op verschillend manieren nagaan of uw arts al dan niet of gedeeltelijk geconventioneerd is:

  • Via het profiel van uw arts op de pagina’s van de medische dienst waar hij of zij werkt. Bij elk profiel is de status van de arts aangegeven.
  • Via de website van het RIZIV.
  • Via de dienst Facturatie van het UZ Brussel:
    • Tel. 02 477 55 40 
    • Mail: facturatie@uzbrussel.be
    • Of kom langs na afspraak bij het Infopunt Facturatie: hospitalisatiegebouw (zone A, route 150), van 9:00 tot 12:00 en van 12:45 tot 15:30.