Oncofertiliteit

De behandeling van sommige kankers bij vrouwen of mannen op jongere leeftijd kan onrechtstreeks, door bijvoorbeeld radio- of chemotherapie, een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid. De gevolgen hangen af van de leeftijd, het soort kanker en de aard van de noodzakelijke behandelingen. 

Om de kinderwens van kankerpatiënten niet in het gevaar te brengen werkt de dienst Gynaecologie nauw samen met de experten van het BrusselsIVF voor fertiliteitsparende behandelingen. Voor elk type kanker bestaat een aangepaste fertiliteit sparende behandeling waarbij in bepaalde gevallen een heelkundige ingreep nodig is, waarvoor een multidisciplinair team van experten samenwerkt vanaf het ogenblik van de initiële diagnose.