Chronische myeloide leukemie (CML)

Deze vorm van leukemie evolueert aanvankelijk vrij traag zodat de diagnose vaak maar gesteld wordt aan de hand van een bloedonderzoek dat verricht werd voor bijv. vermoeidheid en/of vermagering, beide frequente symptomen van de ziekte. Het bloedonderzoek toont dan een sterke toename van de witte bloedcellen.

Bij méér dan de helft van de patiënten is er ook een vergrote milt aanwezig. CML wordt gekenmerkt door een unieke moleculaire merker (het BCR-ABL fusietranscript, op basis van een bloedonderzoek). Die wordt gebruikt om de diagnose te bevestigen en ook om efficiëntie van de behandeling na te gaan.

Behandeling

De behandeling bestaat uit medicatie PO en er bestaan verschillende opties die door de hematologen worden vastgelegd op basis van een aantal parameters.

De medicatie kan zijn:

  • Hydroxyurea (Hydrea): meestal alleen gebruikt in het begin om het hoge aantal witte bloedcellen snel te verminderen
  • Imatinib (Glivec)
  • Nilotinib (Tasigna)
  • Dasatinib (Sprycel)
  • Bosutinib (Bosulif)
  • Ponatinib (Iclusig)

Prognose

Bij de overgrote meerderheid van patiënten slaat de behandeling goed aan en wordt een ‘virtuele genezing’ bekomen, dit wil zeggen dat men ziektevrij is mits continue behandeling. Bij een minderheid van patiënten kan de behandeling op termijn zelfs stopgezet worden.