Expertise

De dienst Hematologie is gericht op de diagnose en de behandeling van goedaardige en kwaadaardige ziekten van bloed, beenmerg en lymfestelsel (lymfeklieren, milt, tonsillen, lymfoide weefsels in diverse organen).

Tot het domein van de hematologie behoren:

  • Nazicht van bloedarmoede
  • Verworven en erfelijke aandoeningen van de rode bloedcellen
  • Nazicht van afwijkingen in de witte bloedcellen
  • Nazicht van afwijkingen in de bloedplaatjes
  • Stollingsstoornissen waaronder erfelijke en verworven trombofilie
  • Onderzoek van stoornissen in het ijzermetabolisme (ijzergebrek en hemochromatose)
  • Transfusie van rode bloedcellen en bloedplaatjes
  • Diagnose en behandeling van kwaadaardige hematologische aandoeningen (hemato-oncologie)
  • Autologe en allogene stamceltransplantatie

Kwaadaardige hematologische aandoeningen zijn: