Wetenschappelijk onderzoek

De dienst Hematologie is een universitaire dienst met een opleidingsopdracht voor studenten en assistenten interne geneeskunde en hematologie. Daarnaast is er ook klinisch- wetenschappelijk en translationeel onderzoek.

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek

De dienst neemt deel aan talrijke klinische studies, de meeste om de werking van nieuwe medicatie in hemato-oncologische aandoeningen te bestuderen. De overgrote meerderheid van deze studies zijn gesponsord door farmaceutische bedrijven en zijn fase 3 klinische studies: het nieuwere medicament is goed gekend wat betreft zijn activiteit en toxiciteit (nevenwerkingen) maar men wil aantonen dat het mogelijks beter werkt dan de huidige standaardbehandeling. In deze studies is er sprake van 2 'armen' en van 'randomisatie': de dokters weten niet op voorhand in welke arm de patiënt terecht komt en in 50% van de gevallen krijgt de patiënt de huidige beste standaardtherapie. In 50% van de gevallen krijgt de patiënt de nieuwere behandeling die vaak ook beter is dan de standaard en die op termijn de nieuwe standaard zal worden. De dienst Hematologie heeft een lange traditie van klinische studies die worden uitgevoerd met professionele medewerkers (de studiecoördinatoren/datamanagers). De lijst van klinische studies die beschikbaar zijn in de dienst Hematologie kan worden teruggevonden op de BHS website.

Fundamenteel en translationeel onderzoek

De dienst Hematologie heeft een nauwe samenwerking met de facultaire onderzoeksgroep HEIM waar fundamenteel (op celniveau, gebruik van muizenmodellen) en translationeel (met behulp van patiëntenstalen, na bekomen van toestemming daarvoor) onderzoek wordt verricht. Het grootste deel van het onderzoek heeft betrekking op multipel myeloom