Geef informatie en stel vragen

Alle gegevens over uw huidige en uw vroegere gezondheidstoestand zijn voor de arts belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Geef ze daarom door bij opname.

U mag van onze medewerkers deskundige uitleg verwachten, duidelijk en zonder tegenstrijdigheden. Deze informatie zal toelaten ook het verloop van de behandeling met u te bespreken. Spreek ons aan als u bedenkingen hebt en vraag meer uitleg als iets niet duidelijk is.