Volg uw medicatie mee op

Misschien neemt u thuis geregeld geneesmiddelen? Breng dan een lijst van uw thuismedicatie en de medicatie zelf mee bij uw opname. Zo weten we precies welke medicatie u neemt.

Tijdens uw hospitalisatie worden alle geneesmiddelen, ook uw thuismedicatie, door het ziekenhuis besteld en toegediend. Als we bepaalde geneesmiddelen niet onmiddellijk ter beschikking hebben, dienen we in afwachting uw thuismedicatie toe.

Enkele belangrijke richtlijnen:

  • Bij een geplande opname zult u een thuismedicatiezak krijgen om al uw geneesmiddelen in te steken.
  • De zorgverlener zal dan samen met u de meegebrachte medicatie bekijken en de vragenlijst en het medicatieschema overlopen,
  • Tijdens uw verblijf mag u, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen, geen medicatie in uw kamer bewaren of niets innemen dat niet werd voorgeschreven. Van zodra we uw medicatie hebben nagekeken en zelf in voorraad hebben, geeft u ze mee naar huis of bewaren wij ze voor u tot u het ziekenhuis verlaat.
  • Stel vragen als u het geneesmiddel dat u wordt toegediend niet kent.
  • Meld het ons onmiddellijk als u een nevenwerking zou ondervinden van een toegediend product.