Website

De kwaliteitsindicator website peilt per zorgvoorziening naar patiëntgerichte informatieverstrekking via de website. De indicator meet ook zaken die op dit moment weinig of niet vermeld staan op de website.

Het UZ Brussel haalt een score van 68%.

De peiling dateert van 2022.

Resultaten op zorgkwaliteit.be