Rectumkanker

Belgische ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologische basiszorg en ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologie en diensten voor anatomopathologie zijn wettelijk verplicht mee te werken aan de kankerregistratie, en dit via Stichting Kankerregister. Op basis van deze registraties ontwikkelden Vlaamse ziekenhuizen in de schoot van het Vlaams Indicatorenproject Algemene Ziekenhuizen (VIP² AZ) kwaliteitsindicatoren voor rectumkanker. De indicatoren meten de overleving bij alle patiënten met rectumkanker en specifiek bij patiënten met rectumkanker die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

De resultaten hebben betrekking op de periode 2015-2017. De gepubliceerde resultaten dateren dus van enkele jaren terug. Het betreft dan ook patiënten die minstens drie jaar geleden hun behandeling startten. Om de overleving over meerdere jaren te kunnen berekenen, en de nodige gegevens te verzamelen kunnen meer recente gegevens niet gebruikt worden.

Dr. Ellen Van Eetvelde van de dienst Abdominale Heelkunde geeft duiding bij de indicatoren: "De afgelopen jaren werd in een aantal Belgische centra expertise opgebouwd met robot-geassisteerde rectumchirurgie. De mogelijke impact van deze innovatieve techniek op de chirurgische kwaliteit en dus ook op de oncologische outcome en morbiditeit zit nog niet vervat in deze cijfers."

Resultaten op zorgkwaliteit.be