Expertise

Het lymfevatstelsel is een netwerk van lymfevaten over heel het lichaam, dat onder andere vocht en eiwitten terugvoert naar de bloedcirculatie. Op verschillende plaatsen van het lichaam (o.a. lies, oksel, hals, buik, …) bevinden zich lymfeklieren

Daar komen de lymfevaten samen en is er een connectie met de bloedvaten. Langs die weg wordt het lymfevocht afgevoerd. Wanneer die afvoer niet of niet goed werkt ontstaat lymfoedeem. Die ophoping van vocht en daardoor zwelling van de ledematen kan zeer invaliderend zijn.

Snel behandelen is cruciaal

Lymfoedeem kan behandeld worden. Hoe sneller een behandeling wordt opgestart, hoe minder invaliderend de ziekte zal zijn voor de patiënt en hoe minder risico op infectie en progressie van de ziekte. Het is zeer belangrijk om lymfoedeem tijdig te behandelen. Hoe vroeger de behandeling, hoe meer behandelingsopties er zijn. Bij te lang wachten ervaart de patiënt vaak een blijvend invaliderende last.

Lymfoedeem wordt ingedeeld 4 stadia (volgens richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie):

 • Stadium 0:

  Er is een lymfeprobleem (ter hoogte van de lymfeklieren of lymfevaten), maar er is nog geen verdikking van het lidmaat (latente fase).
 • Stadium 1:

  Er is zwelling van het lidmaat, dat kan weggedrukt worden (pitting oedeem). Hierbij zijn de lymfevaten nog functioneel.
 • Stadium 2:

  Er is zwelling van het lidmaat, dat niet meer kan weggedrukt worden (non-pitting oedeem). Hier ontstaat reeds fibrosering (littekenvorming) van de lymfevaten.
 • Stadium 3:

  Een zwaar, gezwollen lichaam met vervetting van het lymfevocht (elefantiasis). Dit is de evolutie bij langdurig, onbehandeld lymfoedeem.

Lymfoedeem behandelingen

Tot voor kort was conservatieve, niet-chirurgische behandeling de enige optie voor patiënten. De behandeling bestond dan enkel uit intensieve fysiotherapie.

Sinds enkele jaren is er echter ook een chirurgische behandeling in bepaalde indicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van microchirurgische technieken. 

Afhankelijk van de aandoening is een combinatie van behandelingen ook mogelijk.

Multidisciplinaire aanpak

Lymfoedeem is een uitdagende ziekte om te behandelen. Genezing is niet gemakkelijk te verwezenlijken. 

In de Lymfekliniek, die in 2016 werd opgericht, ligt de klemtoon daarom op een multidisciplinaire aanpak van lymfoedeem. Specialisten van onder andere Fysiotherapie, Fysische geneeskunde & Revalidatie, Vaatheelkunde, Radiologie en Plastische heelkunde bundelen hun expertise om de patiënt de best mogelijke behandeling te bieden in functie van zijn aandoening en zorgbehoefte.

Naast de zorg besteden de experten van de Lymfekliniek ook bijzondere aandacht aan onderzoek naar om nieuwe en veilige behandelingen van lymfoedeem te ontwikkelen.