Lymfeshunt om lymfoedeem te behandelen

Wie kampt met lymfoedeem in stadium 0, 1 en 2 en bij wie een niet-chirurgische behandeling geen verbetering biedt, komt in aanmerking voor een lymfeshunt.

Verloop van de operatie

Een lymfeshunt gebeurt onder algemene verdoving

Bij deze operatie maakt de chirurg een verbinding (anastomose) tussen een goed werkend lymfevat en een ader (lymfo-veneuze anastomose of LVA). Door de verbinding aan te leggen vóór een verstopping van een lymfekanaal, wordt het lymfevocht via de bloedcirculatie afgevoerd, waardoor de zwelling vermindert. 

De lymfevatverstopping wordt op die manier overbrugd. Er kunnen meerdere LVA’s per lidmaat worden aangelegd, afhankelijk van de (resterende) functie van de lymfevaten en de functie van de bloedvaten. Om dit te evalueren, worden steeds enkele beeldvormingsonderzoeken uitgevoerd vóór de operatie.

Duur van de operatie en hospitalisatie

Een lymfeshunt duurt een tweetal uur, afhankelijk van het aantal verbindingen dat wordt aangelegd (1 uur per verbinding). De patiënt blijft nadien 1 nacht in het ziekenhuis. 

Nazorg

Fysieke activiteit van het geopereerde lidmaat dient gedurende enkele weken vermeden te worden, maar lichte mobilisatie mag wel (specifieke instructies worden steeds meegegeven door de chirurg). 

Een eerste postoperatieve consultatie wordt gepland 10 dagen na de ingreep en het verband dient tot dan toe te blijven. Er is dus geen (of weinig) wondzorg nodig na de operatie. De manuele lymfedrainage wordt gewoonlijk een tweetal weken gestaakt, tot de littekens goed genezen zijn. Het kan dus zijn dat het lidmaat de eerste weken na de operatie wat gezwollen is, maar dat verbetert opnieuw na heropstarten van de lymfedrainage.

< Terug