Eindverslag

Modulation of neuronal fear circuits through transcranial direct current stimulation (tDCS) - De Bundel Dimitri 

De huidige behandelingen voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn vaak ontoereikend aangezien een derde van de patiënten geen langdurige verbetering van symptomen ondervindt. Bijgevolg blijft onderzoek naar nieuwe behandelingsstrategieën noodzakelijk. 

In dit project werd onderzocht of transcraniële directe stroomstimulatie (tDCS), een niet-invasieve neuromodulatie techniek, gebruikt zou kunnen worden om het effect van psychotherapie te versnellen of te versterken. In deze conceptstudie maakten we gebruik van een experimenteel muismodel gebaseerd op het uitdoven van een aangeleerde vreesrespons door herhaaldelijke blootstelling. 

Bij een enkele sessie van tDCS werd geen éénduidig effect op vermindering van de aangeleerde vreesrespons vastgesteld. Wanneer tDCS tweemaal per dag voor vijf opeenvolgende dagen werd toegepast, konden we vaststellen dat muizen een aangeleerde vreesrespons sneller en meer langdurig konden onderdrukken. Dit effect was afhankelijk van de sterkte van de initiële vreesrespons. Bij muizen met een zwakke vreesrespons had tDCS geen duidelijk effect, maar bij een sterke vreesrespons resulteerde de tDCS behandeling in een kleine maar significante verbetering in vergelijking met controledieren. 

De data van dit project tonen aan dat tDCS aangeleerde vreesresponsen kan helpen onderdrukken. Deze bevindingen kunnen in de toekomst vertaald worden naar mensen. In een volgend stadium kan onderzocht worden of een gelijkaardige behandeling met tDCS een therapeutisch voordeel kan bieden om het effect van psychotherapie bij patiënten met PTSS te versterken. 

< Terug