Onderzoek op Embryo’s

Op het onderzoek op embryo’s is er een specifieke regelgeving van toepassing. Dit onderzoek moet eerst een advies bekomen van de plaatselijke Commissie Medische Ethiek alvorens een adviesaanvraag kan worden ingediend bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

< Terug