Retrospectieve studie

Een retrospectieve studie gebeurt op basis van gegevens uit het verleden die zich in bestaande patiëntendossiers, medische dossiers of administratieve dossiers (EMD) bevinden. Er zijn geen extra handelingen bij of door de deelnemers voor de studie, er kunnen op geen enkele wijze nieuwe gegevens met betrekking tot deze patiënten worden bekomen en deze studie was niet vooraf gepland. Er moet een advies ingewonnen worden bij de Commissie Medische Ethiek.

< Terug