Ontslag

Overleg met de arts

Het ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de arts bepaald. Als u geen speciale zorgen meer nodig hebt, wordt uw ontslag (in geval van algemene anesthesie) doorgaans gepland vanaf 18 uur.  

Als u het ziekenhuis wilt verlaten tegen het advies van de artsen in, vragen we u een verklaring te ondertekenen. Dit document ontslaat de artsen van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw beslissing.

Attesten en voorschriften

Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt u alle nodige voorschriften voor medicatie, kinesitherapie, thuisverpleging, … en een brief voor uw huisarts mee. 

Indien nodig wordt meteen ook een afspraak gemaakt voor een eerstvolgende consultatie.

Ontslagbrief

Na uw opname krijgt u een ontslagbrief mee, bestemd voor uw huisarts. Binnen het UZ Brussel gebruiken zorgverleners soms afkortingen in patiëntendossiers om op een korte en duidelijke manier met elkaar te communiceren. Daarom kan het ook voorkomen dat u afkortingen terugvindt in de ontslagbrief. Zou u graag weten wat een afkorting precies betekent, dan kan u dit opzoeken in de afkortingenlijst

Vervoer regelen

Na een interventie met sedatie/verdoving, mag u gedurende 24 uur niet zelf met de wagen, fiets of bromfiets rijden of in uw eentje gebruik maken van openbaar vervoer. Spreek dus op voorhand af wie u naar huis zal brengen.

De sociaal verpleegkundige kan zo nodig vooraf ziekenvervoer regelen of u kunt bij vertrek gratis een taxi bellen in de inkomhal. 

Niets vergeten? 

Kijk bij het verlaten van uw kamer grondig na dat u niets vergeet (gsm-lader, toiletartikelen) en dat uw kluisje leeg is.