Tarieven

De prijs van een raadpleging is afhankelijk van de dienst en van de kwalificaties van de arts. Jaarlijks worden voor deze honoraria tarieven vastgelegd in een 'conventie' op basis waarvan de tussenkomst van het ziekenfonds is bepaald. Elke arts beslist zelf of hij/zij al dan niet tot deze conventie toetreedt. 

Er zijn drie mogelijke situaties

1. Geconventioneerd arts

Deze arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen volledig. Hij rekent de officiële tarieven aan en mag geen ereloonsupplementen vragen (tenzij de patiënt andere eisen stelt en bijvoorbeeld een eenpersoonskamer kiest).

2. Gedeeltelijk geconventioneerd arts

Een arts kan de conventie ook slechts gedeeltelijk aanvaarden, hij respecteert de afgesproken maximumtarieven dan enkel op bepaalde dagen en uren. Deze uren en dagen hangen uit in de wachtzaal van uw arts.

3. Niet-geconventioneerd arts

Een niet-geconventioneerde arts aanvaardt de conventie niet. Dit betekent dat hij zelf de tarieven bepaalt.

Status van uw arts

U kunt op verschillend manieren nagaan of uw arts al dan niet of gedeeltelijk geconventioneerd is:

  • Via het profiel van uw arts op de pagina’s van de medische dienst waar hij of zij werkt. Bij elk profiel is de status van de arts aangegeven.
  • Via de website van het RIZIV.
  • Via de dienst Facturatie van het UZ Brussel:
    • Tel. 02 477 55 40 
    • Mail: facturatie@uzbrussel.be
    • Of kom langs na afspraak bij het Infopunt Facturatie: hospitalisatiegebouw (zone A, route 150), van 9:00 tot 12:00 en van 12:45 tot 15:30.

Tariefwijziging voor een aantal diensten sinds 1 februari 2023

Om de best mogelijke zorg te kunnen blijven bieden voor onze patiënten en te kunnen blijven inzetten op innovatieve behandelingen, werden de tarieven voor bepaalde diensten aangepast en zijn een aantal artsen in het UZ Brussel niet langer geconventioneerd. Voor patiënten die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kan een supplement van 20 euro per consultatie worden aangerekend op de diensten Brussels IVF, Dermatologie, Gynaecologie, Keel-Neus-Oorheelkunde, Oogheelkunde, Orthopedie en traumatologie en Radiologie. 
De bestaande conventietarieven zijn niet langer toereikend om kwalitatieve zorg op het hoogste niveau te blijven verlenen en in te zetten op innovatieve behandelingen.

Een overzicht van de tarieven per dienst is terug te vinden op deze pagina.