Translabiale echografie

Tijdens dit onderzoek wordt de sonde van de echografie geplaatst op de vulva. Zo kan de anatomie van de bekkenbodem in kaart worden gebracht. De arts gaat na of er een defect is van de anusopheffer (een spier die deel uitmaakt van de bekkenbodem, musculus levator ani) en meet de bekkenbodem op. Wanneer er een verzakking is (prolaps), kan gemeten worden hoe ernstig het is.