Vaccinatie

Wat?

Elk kind wordt op jonge leeftijd gevaccineerd tegen bepaalde ziektes. Op regelmatige tijdstippen worden ook nieuwe of herhalingvaccinaties uitgevoerd tegen veel voorkomende infecties, zoals bijvoorbeeld tetanos en kinkhoest. Hierbij worden componenten of een verzwakte vorm van een virus of bacterie ingebracht

Werking?

Het afweersysteem bouwt een geheugen op tegen het virus of bacterie, waardoor het bij een echte infectie snel kan reageren. Hierdoor worden mensen niet of nauwelijks ziek van het virus of de bacterie in kwestie. 

Gebruik?

Patiënten met een PID hebben vaak een verhoogde nood aan vaccinaties om extra bescherming te bieden. Zo wordt aangeraden om een pneumokokkenvaccin te laten plaatsen, alsook elk jaar het griepvaccin. Tenslotte kunnen nog extra, niet-routinematige vaccins interessant zijn, zoals bijvoorbeeld tegen meningokokken.

Het is moeilijk om vooraf in te schatten of het afweersysteem zal reageren op een vaccin, aangezien het verzwakt is bij PID-patiënten. Sommige vaccins worden niet gegeven aan kinderen met een immuundeficiëntie omdat ze te gevaarlijk zijn. Het gaat hier voornamelijk om vaccins die verzwakte virussen bevatten, zoals dat tegen bof, mazelen en rodehond. De behandelende arts zal hier altijd meer informatie over geven. 

< Terug