Klinische studies

De dienst Dermatologie van het UZ Brussel is betrokken bij meerdere klinische studies. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om hieraan deel te nemen. Dit gebeurt altijd op volledig vrijwillige basis.

Als u interesse heeft om deel te nemen of meer wilt weten over lopende onderzoeken, neem dan contact op met de studiecoördinator:

Met vragen kan u ook terecht bij de studieverpleegkundige.

Lopende studies