Expertise

De Eetkliniek is gespecialiseerd in eetstoornissen bij kinderen tussen 10 en 16 jaar. Dat kunnen zowel typische eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa) als atypische eetstoornissen zijn.

Het kan gebeuren dat patiënten met een bepaalde eetstoornis na verloop van tijd van de ene eetstoornis naar de andere overgaan (bv. na een anorectische periode naar een boulimische periode).

Multidisciplinaire behandeling op maat

De benadering van de Eetkliniek is integraal en dus multidisciplinair en omvat:

  • De behandeling van de somatische (lichamelijke) aspecten en van het eetgedrag
  • Individuele psychotherapie
  • Gezinscounseling en/of gezinstherapie

Het team bestaat uit onder meer:

  • Een pediater
  • Een kinderpsychiater
  • Een psycholoog
  • Een endocrinoloog
  • Een diëtist
  • Een psychomotore therapeute
  • Medewerkers van de Appeltuin en Villa Samson

Bij voorkeur ambulante behandeling

Er wordt geopteerd voor een behandeling ‘op maat’ die bij voorkeur ambulant blijft om de natuurlijke, dagdagelijkse context van de patiënt als steun en/of als werkterrein te behouden.

Indien dat niet volstaat, wordt overgeschakeld naar residentiële hulpverlening waarbij dezelfde zorgverleners de patiënt blijven volgen met een intensievere omkadering op de afdeling Pediatrie. Wanneer de situatie uiterst ernstig is of er sprake is van een combinatie van psychiatrische stoornissen, wordt geopteerd voor een opname op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (PAika).

Het gezin wordt in elk geval beschouwd als potentiële bron van herstel. Vanuit die visie worden de gezinsleden en eventueel de bredere context actief betrokken bij de behandeling.