De Appeltuin

Leer- en ontspanningsruimte

De Appeltuin is een leer- en ontspanningsruimte waar gehospitaliseerde kinderen worden opgevangen door leerkrachten en opvoeders. Op voorwaarde dat het medisch team akkoord gaat, kunnen de kinderen er overdag komen spelen, hun schooltaken maken en les volgen. Elke ochtend gaat een pedagogisch medewerker naar de kamers om de kinderen persoonlijk uit te nodigen.

De Appeltuin heeft een peutertuin, een speelzaal en een klaslokaal. In de peutertuin kunnen de allerkleinsten spelen, zich uitleven en even vergeten dat ze in het ziekenhuis zijn. Zo worden ze gestimuleerd en geprikkeld om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder onder de foto.

Dagindeling

In de ochtend is er een klasmoment voor zowel de kleuters als voor de kinderen uit het lager en secundair onderwijs. Hier kunnen de kinderen hun schoolwerk inhalen. Er wordt ook nieuwe leerstof aangeboden, in functie van het schoolprogramma van het kind. Zo proberen we een leerachterstand te vermijden. Daarna volgen vrije spelmomenten en kunnen de kinderen kiezen tussen tal van activiteiten zoals tekenen, knutselen, lezen, muziek maken, …

Het domein van de kinderen

Zowel de peutertuin als de speelzaal zijn het domein van de kinderen. Ouders (en familie of vrienden) kunnen hun kind brengen en komen halen, maar verlaten de lokalen tijdens de activiteiten.

De werking van de Appeltuin financieel steunen? Dat kan!