Bezoekregeling volwassen patiënten

Algemene regeling

Een gehospitaliseerde patiënt mag bezoekers ontvangen. De bezoekuren lopen van 14 tot 18.30 uur

Dienstspecifieke regelingen 

  • Covid-patiënten: max. 1 bezoeker met FFP2-masker. De duur van het bezoek wordt besproken met de arts.
  • Intensieve Zorg: een verpleegkundige van de dienst PIOEN houdt contact met de familie en bespreekt, na multidisciplinair overleg tussen de betrokken zorgverleners, de afspraken rond bezoek.
  • Materniteit: de partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom, met max. 2 bijkomende bezoekers per keer op de kamer. Maak het bezoek niet te lang (maximaal een uur).
  • Psychiatrie: afwijkende bezoekuren:
    • Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 17.30 - 19 uur
    • Woensdag: 16 - 19 uur
    • Zaterdag, zondag & feestdagen: 13.30 - 19 uur

Het is mogelijk dat op bepaalde afdelingen met zeer kwetsbare patiënten nog specifiekere afspraken gelden. Deze info verneemt u dan via de afdeling. 

Infolijn: contact houden met uw familielid

Het UZ Brussel stelt alles in het werk om patiënten en hun familieleden in deze moeilijke omstandigheden toch maximaal in contact te brengen met elkaar. De infolijn is er voor elke patiënt.

De infolijn voor familieleden blijft beschikbaar via telefoon (02 477 88 01) van maandag t.e.m. donderdag tussen 10 en 18 uur, op vrijdag tussen 10 en 16 uur, of via e-mail naar socialedienst@uzbrussel.be. Videochats kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres.