Bestuurscollege

 • Jan Danckaert, rector Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 • Hugo Thienpont, vice-rector VUB
 • Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB
 • Karsten De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur VUB
 • Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB

Externe leden, met een mandaat van 4 jaar

 • Jean-Luc Vanraes, voorzitter Bestuurscollege UZ Brussel
 • Yolande Avontroodt
 • Erik Derycke
 • Réné Spiliers
 • Guy Peeters

Coöptatie van 4 artsen, op voorstel van de medische raad UZ Brussel, telkens met een mandaat van 4 jaar

 • Prof. dr. Johan de Mey
 • Prof. dr. Mark De Ridder
 • Dr. Dirk Smets
 • Dr. Steven Raeymaeckers

Coöptatie van 1 niet-arts, met een mandaat van 4 jaar

 • Kirsten Vandeput

Met raadgevende stem

 • Prof. dr. Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder UZ Brussel
 • Prof. dr. Jan Schots, hoofdarts UZ Brussel
 • Olivier Naeyaert, directeur Algemeen Beheer UZ Brussel
 • Karla Van Lint, commissaris voor de Vlaamse Regering

Secretaris

< Terug