Historiek

Het belang van menselijk respect loopt als een rode draad doorheen de meer dan veertigjarige geschiedenis van het UZ Brussel. Het ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel werd zelfs als een schreeuw om respect opgericht, in 1977 toen het nog AZ-VUB heette. Het was een roep om respect voor Nederlandstalige patiënten in het Brusselse om in hun eigen moedertaal verzorgd te kunnen worden. Een reactie ook tegen het dure Brusselse zorgaanbod. En een roep van vrijzinnigen die zich vreemdeling voelden in de katholieke gezondheidszorg en de waarden die het voorschreef.

1977

De oprichting van het AZ-VUB was een strijd op zich en het duurde meerdere jaren voor de uiteindelijke bouw in Jette kon starten. Maar in 1977 was het zover: de eerste raadplegingen startten in april, in de zomer werden de eerste patiënten gehospitaliseerd en op 13 oktober vond de officiële opening plaats. 

De jaren 80

Na de opstartfase volgde expansie in de jaren 80 met de oprichting van ondermeer het BrusselsIVF (1983), het Oncologisch centrum (1984) en het Kinderziekenhuis (1985). Dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Fertiliteitsbehandelingen worden vandaag op meerdere plaatsen in ons land aangeboden, maar dat is niet altijd zo geweest. In de jaren 80 werd medisch geassisteerde voortplanting door sommige instanties als moreel ongeoorloofd beschouwd en wetenschappelijk onderzoek op een embryo was toen een religieus taboe. Ook met betrekking tot het levenseinde gingen pioniers tegen de stroom in: het uitgangspunt is steeds het respect voor het zelfbeschikkingsrecht van elk individu. Het UZ Brussel stelt de mens voorop.

De jaren 90

Na een intensieve expansiefase van om en nabij 20 jaar, volgde een consolidatiefase. De werking van het ziekenhuis werd zowel intern als extern verankerd. Expertises verder werden verder uitgebouwd.

2007

In 2007, 30 jaar na de opening, was de tijd rijp voor een naamsverandering. Het AZ-VUB werd het UZ Brussel. De naamsverandering en de bijhorende nieuwe huisstijl waren een uiting van een nieuw elan. De onderscheidende cultuur en waarden van het ziekenhuis blijven echter de leidraad en het universitaire karakter van het ziekenhuis wordt nog sterker benadrukt. 

2017

De afgelopen 40 jaar is het UZ Brussel uitgegroeid tot een volwaardige partner in het (universitair) ziekenhuislandschap in Vlaanderen, in Brussel en in de wereld. De gezondheidszorg en het ziekenhuislandschap zijn ingrijpend veranderd en het UZ Brussel kijkt ook vooruit.

Samen met faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel/VUB lanceerde het ZORG2030, een brede dialoog met zoveel mogelijk betrokkenen in de samenleving (patiënten, zorgverstrekkers, doorverwijzers, medewerkers, experten uit verschillende domeinen, …) over de gezondheidszorg van de toekomst.

< Terug