UZ Brussel helpt senioren gezond ouder worden

UZ Brussel helpt senioren gezond ouder worden

30 januari 2024

Het UZ Brussel startte eind 2023 met een nieuw type raadpleging 'Gezond Ouder Worden'. Deze raadpleging past integraal binnen de strategie van het ziekenhuis om meer te zijn dan enkel een ziekenhuis en te evolueren naar een gezondheidshuis. In antwoord op de groeiende vergrijzingsproblemen en in lijn met de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor gezond ouder worden, richt het UZ Brussel zich nu actief op gezondheidsbevordering. Het UZ Brussel streeft ernaar om niet alleen de levensduur te verlengen, maar ook de kwaliteit van leven te verbeteren door 65-plussers te ondersteunen om gezond ouder te worden en dat op een wetenschappelijk gefundeerde manier.

Prof. dr. Siddhartha Lieten, diensthoofd Geriatrie in het UZ Brussel, benadrukt het belang om in te zetten op gezond ouder worden: "In plaats van enkel oudere mensen met functieverlies na opname op te volgen, willen we met deze nieuwe raadpleging ook senioren aantrekken die nog actief en relatief sterk zijn. Inzetten op gezondheidsbevordering bevordert de autonomie, en door tijdig te starten en holistisch te werken, kunnen we verlies aan fysiek en mentaal vermogen aanzienlijk terugdringen."

Multidisciplinaire aanpak en medische screening

De Gezond Ouder Worden- raadpleging biedt een multidisciplinaire aanpak, waarbij senioren een volledige doorlichting kunnen krijgen op basis van hun individuele behoeften en klinische bevindingen. De deelnemers gaan langs bij een psycholoog, kinesitherapeut, diëtist en geriater. De geriater bekijkt het hele plaatje én de historiek. Zo kan bijvoorbeeld een globale evaluatie gemaakt worden van de medicatie, maar ook een risico-inschatting voor botontkalking staat op de planning.

De senioren krijgen een proactieve, integrale screening die het mogelijk maakt eventuele gezondheidsproblemen vroeg te detecteren, vaak voor er effectief symptomen zijn. Daardoor kan, indien nodig, vroeg worden ingegrepen om ernstigere problemen in de toekomst te vermijden. De ouderen krijgen een rapport met bijvoorbeeld een medische doorverwijzing en makkelijk haalbare werkpunten op bijvoorbeeld het vlak van beweging en voeding. 

Belang van voeding en levensstijl

Prof. dr. Elisabeth De Waele, diensthoofd Klinische Nutritie bij UZ Brussel, benadrukt het belang van voeding in het kader van gezond ouder worden. "Met het ouder worden zien we niet alleen een afname in beweging, maar ook een afname in spiermassa, terwijl de vetmassa toeneemt. Voeding speelt hierin een cruciale rol. Door het meten van het rustmetabolisme en het aanpassen van eetpatronen, op basis van het persoonlijke voedingsdagboek en levensstijl, streven we naar gezond ouder worden. Het effectieve meten van de stofwisseling laat een gepersonaliseerd advies toe, op maat van de mensen die we zien."

 

Meer info kan je vinden op de website.

 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.