Labogids voor verwijzers

De laboratoriumgids verschaft u de nodige informatie over:

  • Patiëntvoorbereiding
  • Uitvoerend laboratorium
  • Uitvoerfrequentie en antwoordtijd
  • Afnamecondities en -materiaal
  • Transportcondities
  • RIZIV-codes
  • Referentiewaarden
  • Verantwoordelijke klinisch bioloog
  • ...

Raadpleeg de labogids