Medische raad

De voornaamste opdracht van de Medische Raad bestaat in het vertegenwoordigen van de ziekenhuisartsen telkens wanneer het gaat om de besluitvorming m.b.t. de medische activiteit in het ziekenhuis. De diverse opdrachten en bevoegdheden van de Medische Raad zijn bij wet bepaald. 

Leden medische raad

 • Prof. dr. Michel Camus (voorzitter),
 • Prof. dr. Mark De Ridder (ondervoorzitter)
 • Prof. dr. Danny Schoors (secretaris)
 • Prof. dr. Dirk Michielsen (lid Bureau)
 • Dr. Caroline Vanlersberghe (lid Bureau)
 • Prof. dr. Dimitri Aerden (lid Bureau)
 • Dr. Bruno Hauser
 • Prof. dr. Kristin Jochmans
 • Dr. Siddhartha Lieten
 • Prof. dr. Alex Michotte
 • Dr. Steven Raeymaeckers
 • Dr. Dirk Smets
 • Prof. dr. Yvan Vandenplas
 • Prof. dr. Christian Verborgh

Secretariaat medische raad

< Terug