De mens centraal

In het Universitair Ziekenhuis Brussel komt de patiënt altijd op de eerste plaats, met respect voor hem of haar als mens, ongeacht zijn afkomst, taal, sociale status of filosofische overtuiging, en met respect voor zijn recht op zelfbeschikking

Het UZ Brussel is meer dan een ziekenhuis, het staat voor een verdraagzame samenleving waar wederzijds respect de essentie is. Een humanistische houding wordt gecombineerd met medische expertise die vertrekt van wetenschappelijk onderzoek en doorlopende innovatie.

Lees verder onder de foto.

1. Het UZ Brussel neemt een mens zoals hij is 

De prioriteit van het UZ Brussel is om aan ieder individueel mens de gepaste zorg te geven. Het UZ Brussel beoordeelt of veroordeelt niet. Het zal hulp bieden aan een mens en onderzoek doen, ook al gaat dat in tegen geldende maatschappelijke normen of begeeft dat zich op moeilijk ethisch vlak. Dat het UZ Brussel al 40 jaar pioniert en innoveert op het vlak van het begin en het einde van het leven is daar een sprekend bewijs van. Het stelde altijd de bekommernissen van de mens voorop.

2. Het UZ Brussel luistert 

Het UZ Brussel wil voeling houden met de samenleving, met mensen, met patiënten. Het brengt geregeld patiënten samen en luistert naar wat zij te zeggen hebben. Het organiseert daartoe bevragingen. Daarvan leert het hoe het de zorg nog beter kan afstemmen op de behoeften en ervaring van de patiënten én hoe het de zorg nog beter kan maken. Want het kan altijd nog beter. Het UZ Brussel durft in de spiegel kijken.

3. Het UZ Brussel overbrugt afstand 

De afstand tussen patiënten en professoren is klein, evenals tussen verpleegkundigen en artsen, tussen zorgverstrekkers en ondersteunende diensten. Alles is bespreekbaar met iedereen. Het UZ Brussel tracht deze principes te vertalen in een nieuwe en vernieuwende interne organisatie en werking. 

4. Het UZ Brussel is meer dan een ziekenhuis 

Vanuit zijn humanistische visie vindt het UZ Brussel dat mensen het recht hebben om hun vrijheden zelf in te vullen. Mensen moeten niet betutteld worden of waarden voorgeschreven krijgen. Daarom staat het UZ Brussel voor een verdraagzame samenleving, met respect voor elkaar. Het UZ Brussel is ervan overtuigd dat deze houding ook aangewezen is om het beste medische zorgresultaat te bereiken. Die is immers het resultaat van de combinatie van expertise, ervaring en vaardigheden van de zorgverstrekkers met de motivatie, ervaring en expertise van de patiënt. 

< Terug